7x7  vrij  geven

Enkele opvallende cijfers

 

 

Uit het jaarboek 2012 Armoede en sociale uitsluiting van het centrum AOSES

 

➢   15% van de Vlamingen leeft in een huishouden waarvan de referentiepersoon aangeeft moeilijk tot zeer moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen.

 

➢   10,3% van de Vlaamse kinderen jonger dan 15 jaar leeft onder de armoederisicogrens.

 

➢   9,3% Belgen was in 2010 langdurig arm, wat wil zeggen dat ze een inkomen onder de armoededrempel hadden in het huidige jaar en in minstens twee van de drie jaren voordien.

 

➢  Eenoudergezinnen hebben het hoogste armoederisico: in Vlaanderen leeft 22,2 % van hen in armoede.

 

➢  Het aantal mensen dat een beroep moet doen op schuldbemiddeling groeit jaarlijks.
In 2010 registreerden de Vlaamse CAW’s, OCMW’s en intergemeentelijke diensten in totaal
65.606 schuldbemiddelingdossiers al dan niet in combinatie met budgetbegeleiding of –beheer en collectieve schuldenregeling.

 

➢  In 2011 kregen 87.869 gezinnen hun elektriciteit en|of aardgas van de sociale leverancier geleverd. 4.497 gezinnen werden afgesloten van drinkwater.

 

➢  In Vlaanderen was in 2010 3,9% van de werkende bevolking op actieve leeftijd arm.

 

➢  De voedselhulp in België bereikte in 2011 meer dan 225.000 personen.

Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting

 

Fonds Jovel, rekeningnummer   IBAN   BE10 0000 0000 0404   |    BIC  BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting

met vermelding van de gestructureerde code "+++013/1190/00022+++".
Voor schenkingen vanaf 40 EUR levert de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest af.