7x7  vrij  geven

Hoe werkt het Fonds Jovel?

 

In samenwerking met diensten voor schuldbemiddeling worden mensen en gezinnen geselecteerd die klaar zijn voor een nieuwe start zonder risico op nieuwe schulden.

De prioriteit gaat naar gezinnen met (kleine) kinderen.

Kinderarmoede bestrijden is op alle beleidsniveaus een belangrijke doelstelling omdat een jeugd in armoede de kansen op alle vlakken beperkt en de toekomst bezwaart.

 

Om te kunnen genieten van de schuldkwijtschelding moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

 

•   Een inkomen is opnieuw verzekerd.

•   De kinderen gaan regelmatig naar school.

•   Er is geen risico op herval door bijvoorbeeld overmatige consumptie of verslaving.

•   Het is alleen nog de schuldenlast die een normaal leven in de weg staat.

•   De schuldkwijtschelding is éénmalig.

 

Een protocol met de diensten voor schuldbemiddeling omschrijft de criteria voor deze eenmalige schuldkwijtschelding. De sociale werkers van deze diensten staan dicht bij de gezinnen in armoede en hebben de deskundigheid om de criteria toe te passen.

 

Het fonds zelf heeft geen administratie of personeel, maar doet aan fondsenwerving en financiering van de schuldkwijtschelding

 

Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting

 

Fonds Jovel, rekeningnummer   IBAN   BE10 0000 0000 0404   |    BIC  BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting

met vermelding van de gestructureerde code "+++013/1190/00022+++".
Voor schenkingen vanaf 40 EUR levert de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest af.